ضمن‌ عرض سپاس و تشکر از همکاری‌ پژوهشگران ارجمند با مجله‌‌ علمی ‌تخصصی‌ «دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری»، ذیلاً ضوابط‌ انتشار مقالات‌ در این‌ مجله‌ به اطلاع می‌رسد:

1- ضروری است مقاله ارسالی از موضوع و محتوای جدید و به روز علمی برخوردار باشد.

2-  مسئوولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان آن است.

3- مقاله پیش‌تر در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده باشد. ارسال هم‌زمان مقاله و یا بخشی از آن به صورت (فارسی‌ و انگلیسی‌) به سایر مجلات، خلاف مقررات اخلاقی است. لازم‌ به‌ ذکر است‌ که‌ درج‌ مقالات‌ در مجموعه‌ مقالات‌ سمینارها و کنفرانس‌ها مستثنی‌ هستند.

4 – مقاله حاصل پژوهش بدیع خود محقق یا محققان مربوط باشد. ضروری است ضمن بهره‌گیری از پژوهش‌های مشابه به روز، اصل امانتداری در نگارش مقاله رعایت شود.

5- تأمل و تعمق در نگارش متن و ارائه یافته‌ها و پرهیز از شتاب‌زدگی در انعکاس دستاوردهای مقاله از نقش بسزایی برخوردار است.

6- حذف، اضافه کردن یا تغییر نام نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول، بعد از ارجاع مقاله به داوران، امکان‌پذیر نیست.