عنوان مقاله
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قرارداد اجاره رحم جایگزین
نویسندگان
حسین هوشمند فیروزآبادی ،سمت :استادیار دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی
چکیده
«رحم جایگزین» یکی از تحولات علمی درباره درمان ناباروری در دهه‌های اخیر بوده است که تاکنون اثرات مهمی در حوزه‌های مذهبی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی داشته است. شناخت قواعد و مقررات خاص فقهی و حقوقی این مسئله، بسیاری از چالش‌ها، مشکلات و انحرافات برآمده از عملکردهای سلیقه‌ای را در این حوزه می‌تواند برطرف سازد. یکی از مسائل اساسی در شناخت قواعد حاکم در موضوع رحم جایگزین، تعیین رابطه‌ای قراردادی میان والدین متقاضی و مادر جانشین است که با تطبیق این قرارداد خاص با موارد مشابه در عقود معیّن می‌توان به رابطه قراردادی حاکم بر این موضوع پی برد. از سوی دیگر، پس از شناخت نوع رابطه قراردادی، بررسی شرایط اساسی صحت عقد از نظر اهلیت طرفین عقد که والدین داوطلب و مادر جانشین‌اند، موضوع این قرارداد و همچنین مشروعیت آن باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. موضوع اجاره رحم به عنوان موضوعی نوظهور، هنوز تطبیق مسلّمی با قوانین وضع‌شده در این باره نداشته است. از این رو، مطالعه تطبیقی میان قوانین موجود و تطبیق آن بر قواعد عقلی، در کنار بررسی قوانین موجود در برخی کشورها همچون انگلیس، فرانسه و ایالت ایلینوی امریکا می‌تواند تا اندازه‌ای در شناخت قواعد حاکم بر موضوع یاریگر باشد.
کلید واژگان
جانشینی حامل، مادر جایگزین، اجاره رحم، مشروعیت رحم اجاره‌ای، اهلیت
عنوان مقاله(انگلیسی)
The comparative study of legal status of leasing contract of Surrogacy
چکیده(انگلیسی)
Surrogacy is one of the scientific developments in the treatment of infertility in recent decades, which has had a significant impact in the areas of religion, law, morality and society. The recognition of juridical and legal rules and regulations of this could eliminate many of the challenges, problems and deviations from performance to taste in this area. One of the major issues in the identification of the rules governing the issue of surrogacy is the contractual relationship between the applicant's parents and surrogate mother. With the implementation of this specific contract to similar cases in certain contracts, one can recognize the contractual relation governing this issue. On the other hand, after the recognition of contractual relationship, the fundamental condition of the validity of the contract, the capacity of volunteer parents and surrogate mother, the subject of the contract and the legitimacy of the contract should be seriously investigated. The lease of the uterus, as an emerging issue in this regard has not yet implemented certain regulations And therefore a comparative study of existing legislation and implementation of existing laws to rational rules and studying existing rules in some countries, such as the rules in Britain, France and US Illinois** may to some extent be helpful in understanding the rules.
کلید واژگان(انگلیسی)
Pregnant succession;substitute mother;rented womb;the uterus rented legitimacy;capacity
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.