عنوان مقاله
ابهام در نسخِ شروع به جرم‌های خاص (در پرتو سیاست کیفری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
نویسندگان
ابراهیم باطنی ،سمت :استادیار گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س)
چکیده
تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحول قابل توجهی در عرصه سامان‌بخشی به جرایم و سیاست‌کیفری متفاوت در بعضی از جرایم را به همراه داشت. «شروع به جرم» از نهاد‌هایی است که با اقدامات جدید قانونگذار، متحول گردید. این تأسیس که در همه ادوار قانونگذاری مورد توجه مقنن بوده است، در سال 1392 با سیاست‌گذاری ویژه و متفاوتی مورد بازبینی قرار گرفت؛ به گونه‌ای که این اقدام قانونگذار، رجوع و بازگشت به رویکرد قانون 1352 تلقی شده است. قانون مجازات مصوب 1392، قانون عام با ضابطه‌ای متفاوت محسوب می‌شود که سیاست کیفری عام و متفاوتی را در شروع به جرم پیش‌بینی می‌کند. از سویی مقنن در قوانین پیشین نسبت به جرم‌انگاری شروع به جرم‌های خاص ـ به اقتضای سیاست‌گذاری موردی پیشین ـ اقدام کرده است. دوگانگی میان سیاست خاص و موردی پیشین در مقابل سیاست عام و کلی فعلی، این ابهام را به دنبال داشت که کدام قانون در عملیات مجرمانه‌ای که ناتمام می‌ماند، لازم‌الاجراست؟ این مقاله با بررسی ابهام درباره نسخ یا عدم نسخ شروع به جرم‌های خاص، در کشمکش میان سیاست کیفری پیشین و فعلی، به چالش تعارض سیاست کیفری عام قانون مؤخر با قوانین خاص مقدم پرداخته است.
کلید واژگان
حکم خاص، حکم عام، شروع به جرم، قانون مقدم، قانون مؤخر، نسخ
عنوان مقاله(انگلیسی)
Vagueness in the Abrogation of Attempting to Commit Special Crimes(In light of the criminal policy of Islamic Penal Code ratified in 1392)
چکیده(انگلیسی)
Ratifying the Islamic Penal Code in 1392, made a great reformation in regulating crimes (and different policies toward some crimes). “Attempt to commit a crime” is one of the subjects which is altered by new actions of legislator. This institution which was in the focus of attention of the legislator in all periods of legislation, was revised with a different policy in 1392 such that this action of the legislator is considered to be a return to the legal approach in 1352. Whereas the Islamic Penal Code in 1392 is a general law and predicts a different criminal policy to “attempt to commit a crime”, on the other hand, the legislator implemented the criminalization of attempting to commit special crimes in former acts, the question arises as which rule is executable in the case of incomplete criminal actions. This paper studies the challenge of conflict between the general criminal policy of subsequent law and special former acts by examining the vagueness in abrogation of attempting to commit special crimes.
کلید واژگان(انگلیسی)
Abrogation, Attempt to commit a crime, Former law, General rule, Special rule, Subsequent law
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.