اطلاعات نشريه

اولويت محورها و موضوعات نشريه به شرح ذيل است:
– تبيين نظام حقوق کيفري اسلام و ايران با ارائه مدل‌هاي کاربردي.
– نقد مکاتب و نظام‌هاي حقوقي با تاکيد بر موضوعات کيفري.
– بازپژوهي، بازپيرايي موضوعات  و مسائل مربوط به علوم کيفري.
– آسيب‌شناسي و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه حقوق کيفري.
– آسيب‌شناسي ابعاد نظري و عملي سيستم حقوق کيفري جمهوري اسلامي ايران.
– تبيين اصول و پي‌ساخت‌ها و مسائل حقوق کيفري اسلام.
– تبيين دانش‌هاي وابسته به حقوق کيفري.
– مطالعه تطبيقي و پاسخگويي به شبهات مطرح.
– بررسي مسائل نوپديد و ارائه راه‌حل‌هاي مبتني بر مباني نظام حقوق کيفري اسلام و ايران.
– نقد و بررسي قوانين موضوعه و تلاش براي حل مشکلات حقوقي نظام کيفري جمهوري اسلامي ايران.

ضوابط اخلاقي
ـ مقاله پيش‌تر در هيچ نشريه‌اي منتشر نشده باشد.
ـ مقالات نبايد به صورت همزمان براي دو يا چند نشريه ارسال شده باشند.
ـ مقاله حاصل پژوهش بديع خود محقق يا محققان مربوط باشد.

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.