شماره‌های پیشین نشریه
شماره جاری:دوره1،شماره1 ، بهار و تابستان، 1393 ،صفحه1-159
سياست جنايي و رشد سرمايه‌گذاري
صفحه  1 -  184
سیدمحمود میرخلیلی ،
تعدد و تکرار در جرايم منافي عفت
صفحه  43 -  66
محمدرسول آهنگران ، محدثه اصولی یامچی ،
رويکرد قانون مجازات اسلامي در تعزير جنايات
صفحه  67 -  86
عادل ساریخانی ، روح‌الله اکرمی سراب ،
موانع اعمال اصل قانونی‌بودن مجازات در اساسنامه ‌دیوان کیفری بین‌المللی
صفحه  87 -  114
محمد یکرنگی ، رضا کولیوند ،
سياست تقنيني ايران در قبال قاعده «التعزير بما دون‌الحد»
صفحه  115 -  136
حجت‌الله فتحی ،
مبانی نظریه صلاحیت تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران
صفحه  137 -  158
سیده فاطمه فقیهی ،
مبانی حقوقی حقوق مالی زوجین
صفحه  159 -  184
حمید کاویانی‌فرد ،
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.