شماره‌های پیشین نشریه
شماره جاری:دوره1،شماره1 ، بهار و تابستان 2018 ،صفحه1-305
تعدد و تکرار در جرایم منافی عفت
صفحه  49 -  74
محمدرسول آهنگران ، محدثه اصولی یامچی
رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعزیر جنایات
صفحه  75 -  96
عادل ساریخانی ، روح الله اکرمی سراب
موانع اعمال اصل قانونی‌بودن مجازات در اساسنامه ‌دیوان کیفری بین‌المللی
صفحه  97 -  126
محمد یکرنگی ، رضا کولیوند
سياست تقنيني ايران در قبال قاعده «التعزير بما دون‌الحد»
صفحه  127 -  149
حجت‌الله فتحی
مبانی نظریه صلاحیت تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران
صفحه  151 -  174
سیده فاطمه فقیهی
تأملی در معیارهای کیفرگذاری
صفحه  175 -  206
غلامرضا پیوندی
سیاست جنایی و رشد سرمایه گذاری
صفحه  9 -  48
سیدمحمود میرخلیلی
تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد.